Böcker

Du kan enkelt beställa mina böcker direkt från mig. Sätt in beloppet på mitt bankgirokonto, 5704-0883 ("Per Helge"), ange vilka böcker det gäller och lägg till 65 kronor för porto.

Om du betalar via datorn och inte har något utrymme för att bifoga text: skicka ett mail på adressen nedan och berätta vilka titlar du beställer och sätt därefter in rätt belopp på ovanstående konto.

Alternativt kan du swisha på nr. 070-34 25 102.

Snabbt och enkelt får du så böckerna direkt i din brevlåda!

 

2023 - Bortom tiden - om Bolöt, ett gammalt torp vid vägens slut.

Den här boken berättar i ord och bild om ett gammalt torp i norra Smålands skogsland. För över 100 år sedan friköptes det av den siste soldaten där, och han och senare hans familj fortsatte att bruka stället till mitten av 1980-talet....

Läs mer...

2020 - Folksånger.

Större delen av mitt liv har jag bott på landsbygden. Jag har levt med de miljöer och människor jag ägnat mina böcker åt, men nuet har fått djup av det gångnas ständiga närvaro. Min nya diktsamling, Folksånger, utgår från att jag ser det gångna få allt mindre plats i det och de närvarandes liv och medvetande...

Läs mer...

2017 - Wendell Berry: Konsten att vara här, med undertiteln Texter från ett annat Amerika.

Det var 1985 som jag började läsa Wendell Berry. Med min familj hade jag nyss flyttat in i en gammal gård, mitt i en åldrig bondby i norra Västmanland, och allt i den miljön kändes som en hemkomst. Från och med det ögonblick när jag upptäckte detta författarskap, som hade hela sin utgångspunkt i liknande miljöer och med samma förhållningssätt till omvärlden som jag kände igen i min egen hållning, blev han en ständig följeslagare...

Läs mer...

2016 - Det stora kärlet, med undertiteln Berättelse om en släkts livsfärder i Småland och Nordamerika.

Under flera år har jag ägnat mycket tid åt att samla min släkts historia. Liksom många andra i mina småländska hemtrakter har jag många anförvanter bakåt i tiden som utvandrat till Nordamerika. Till slut, efter allt spanande och sökande har jag kunnat samla deras historia i en bok...

Läs mer...

2014 - Ted Kooser: Det här är alltså Nebraska

Poeten Ted Kooser, född 1939, bor i en avsides trakt av Nebraska. De närmsta grannarna är enligt honom själv ”coyotes, tvättbjörnar, opossum, grävlingar, ängsmöss, fiskar, grodor och fåglar”...

Läs mer...

2014 - Mellan Prärien Och Evigheten
Det började med Thoreau och Rachel Carson. Jag läste dem i tonåren, och deras insikter i naturen som både lag och evangelium har inte förlorat i aktualitet sedan dess...

Läs mer...

2013 - John Haines: Om ugglan ropar igen – dikter i översättning av Per Helge
John Haines började jag läsa någon gång i slutet av 1980-talet. Jag upptäckte därmed en ovanligt fin poet och prosaförfattare, som samtidigt var en högst självständig människa. Som ung man hade han bosatt sig i en ödslig del av Alaska, och där blev han med kortare utflykter till ”civilisationen” kvar hela sitt liv...

Läs mer...

2013 - Under tiden. 65 år med Salabostäder 1948-2013
Den här boken anknyter till andra jag skrivit, som Om Sala och Detta har hänt, genom att den dels har lokalhistorisk prägel, dels är tillkommen på uppdrag. Den här gången kom förfrågan från det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget i Sala, som inför sitt 65-årsjubileum ville dokumentera perioden och verksamheten...

Läs mer...

2012 - Landskapelser
En skrovlig yta av liv, urvalsvolymen från 2011, sammanfattade mitt sätt att se och i poesi formulera människans plats i landskapet, i tillvaron. I den här boken förhåller jag mig till samma slags frågor och förhållanden, men jag prövar ett delvis annat synsätt...

Läs mer...

2011 - Tänkvärdheter
Mitt första bidrag till Sveriges Radio Västmanlands serie Tänkvärt hette Dessa dagar som är livet och sändes i slutet av november 2007.

Läs mer...

2011 - En skrovlig yta av liv
Efter att ha skrivit och publicerat poesi i mer än 35 år, kände jag ett behov, och en lust, att göra ett urval ur mina böcker, som i koncentrat kunde renodla och understryka den tematiska linje som jag tycker att dikterna hela tiden i huvudsak följt.

Läs mer...

2006 - I en så långsam trakt som vår
Här har jag tagit ett större grepp om det tema som jag, såvitt jag kunnat se, tydligare än någon annan gjort till mitt: människan inskriven i naturens och landskapets villkor och ramar och omfattad av den tradition och de erfarenheter som tidigare generationers människor skapat.

Läs mer...

2004 - Detta har hänt
En bok om landstingets historia blir lätt ett sömnpiller av ändlösa uppräkningar. Man märker att författaren har brottats med detta dilemma. Och det känns befriande att uppleva hur han bemästrar svårigheterna… Per Helge har skrivit en intressant och lättläst bok om Landstinget Västmanland.

Läs mer...

2002 - RASP
Rasp är min tionde diktsamling i ordningen. Den ansluter tematiskt till de båda närmast föregående men rör sig friare mellan olika former, från haiku till prosadikt.

Läs mer...

2001 - Strövtåg längs Strömsholms kanal
Det lokala och det lokalhistoriska har alltid intresserat mig som författare. Några sommarveckor följde jag Strömsholms kanal, från Smedjebacken vid Norra Barken till dess utlopp vid Borgåsund i Mälaren.

Läs mer...

1999 - Sång för arbetshästar
Som en rak fura i den unga poesins allt risigare snår, så har en recensent beskrivit min poesi. Och likt ett träd riktar den sig åt två håll: via rötterna ner i den landsbygdens mark där den har sin utgångspunkt och via kronan i dess många riktningar ut mot och in i världen.

Läs mer...

1997 - Jag har mött Metusalem
Den här lilla volymen innehåller en berättelse, ”inspirerad av händelser och omständigheter från när och fjärran”, som det förklaras på dess sista sida.

Läs mer...

1996 - Röster i Västmanland
I En bok för allas serie, där varje svenskt landskap skildras i ord och bild av författare och konstnärer, klassiker och samtida, redigerade jag den västmanländska volymen.

Läs mer...

1995 - Som om hopp funnes
Under ett år växlade jag och författarvännen och Thomas Nydahl brev med varandra. I breven för vi långa, eftertänksamma samtal om viktiga frågor i samhället och världen men också om den svåra konsten att leva och vara människa.

Läs mer...

1994 - Grönskans rådslag
Det här är en bok där jag prövar en egen och alldeles ny form – varken poesi eller vanlig prosa, både poesi och vanlig prosa.

Läs mer...

1992 - I rågången
Kluvenheten i det begynnande 90-talets Sverige signaleras redan i titeln på den här samlingen: I rågången. ”I avskilda rum blåses pengar upp / tills de spricker av för mycket luft, / tryckvågen fäller hus, fabriker, / människor till marken”, kan det å ena sidan heta.

Läs mer...

1989 - Om Sala
Den här boken har tillkommit efter ett önskemål från kulturnämnden i Sala om att få ortens historia berättad i hanterligt format.

Läs mer...

1987 - Kråkskuggor
Dikterna i den här samlingen skildrar, som oftast i det jag skriver, sidor av den svenska samtida landsbygden. Vemod och en växande tomhet speglas i dikterna, visst, men här lyser också glimtar av hopp och livsglädje i en poesi som, har det sagts, präglas av både detaljskärpa och bildglädje.

Läs mer...

1987 - Gårdsträdet
En sensommarkväll i mitten av 1980-talet, just inflyttad i den gård i norra Västmanland där jag sedan dess varit bosatt, blev jag en kväll stående under det hundraåriga gårdsträdet, byns äldsta invånare.

Läs mer...

1985 - Mjölnarkungen
Den gamle mjölnaren Valdemar går snart ensam i sin jordbruksbygd. Någon enstaka undantagsgång får han något att mala i sin kvarn. Annars är där mestadels tyst.

Läs mer...

1982 - Dessa tider
Dikterna i den här samlingen innehåller både mörker och ljus, de pendlar mellan den tunga graniten under fötterna och våra luftiga drömmar.

Läs mer...

1980 - Vårt Värmland
Med mina och Bengt Bergs prosatexter och med blyertsteckningar av konstnären Jörgen Zetterquist skildras här ett Värmland bortom myter och glättiga schablonbilder.

Läs mer...

1980 - Av skog är du kommen
För dikterna i den här boken svarade jag tillsammans med Bengt Berg. Vi hade båda  engagerat oss djupt för miljöfrågorna i vårt eget landskap Värmland. Boken innehåller också en rad fotografier, av Kay Cuthbert och Staffan Jofjell.

Läs mer...

1976 - Den långa resan till nu
”På den svenska landsbygden breder tomheten ut sig. En gång uppstaplade stenmurar skymtar bland slysnåren som halvt utplånade parenteser kring kortvariga livsverk. Människor har gett sig av, till centralorter och hetare liv.

Läs mer...

1974 - träffpunkter
Det här var min debut, jag var 27, och dikterna var ”unga och arga”. Här finns mycken samhällskritik, men också en hel del sådant som senare kom att kallas ekologisk poesi.

Läs mer...