Detta har hänt (2004)

Ännu ett resultat av mitt lokalhistoriska intresse är den bok om landstinget Västmanlands moderna historia som jag på dess uppdrag skrev och som publicerades 2004. Boken beskriver de senaste fyrtio årens verksamheter, från hundraårsjubileet 1963 till tusenårsskiftet 2000, och försöker teckna ett sammanhang som gör den stora och komplexa organisationen begriplig.
   Det var en unik expansionsperiod på ett par decennier, från 1960-talets början och framåt, då de flesta av dagens sjukvårdsinrättningar i Västmanland tillkom: fyra lasarett, nya vårdcentraler och läkarstationer i varje kommun, enheter för psykvård, omsorg och äldrevård över hela länet. Ändå räckte pengarna. Idag kämpar landstinget, ja alla landsting, med växande ekonomiska underskott. När vände det, och varför?
   Landstinget – vad är egentligen det? Ska det enbart ägna sig åt sjukvård, eller bör det rentav avskaffas? Vad har Östa camping med landstinget Västmanland att göra, och hur kommer det sig att länsteater, länsmusik, länsbibliotek och folkhögskolor är landstingets angelägenheter?
  
En bok om landstingets historia blir lätt ett sömnpiller av ändlösa uppräkningar. Man märker att författaren har brottats med detta dilemma. Och det känns befriande att uppleva hur han bemästrar svårigheterna… Per Helge har skrivit en intressant och lättläst bok om Landstinget Västmanland. Den borde kunna läsas med behållning av många läsinvånare, vi är ju alla berörda som finansiärer och utnyttjare av landstingets service. Men särskilt bör boken intressera landstingsanställda och landstingspolitiker. (John Kraft, Vestmanlands Läns Tidning)

 

Detta har hänt
Landstinget Västmanland 2004
100:-