Om Sala – historia om en stad (1989)

Den här boken har tillkommit efter ett önskemål från kulturnämnden i Sala om att få ortens historia berättad i hanterligt format. Mycket har genom tiderna skrivits om Sala, och de direkta nyheter som här bringas i dagen är få; att presentera nya, tidigare okända forskningsresultat var ingen framträdande del av förutsättningarna. Boken är i första hand skriven för den som inte redan läst allt som finns att läsa i ämnet. Jag har tacksamt öst ur de rika källor som stått till buds och i de allra flesta fall inte upprepat den källforskning som redan utförts av andra. Däremot presenteras här ortens historia som en helhet, i ett sammanhängande förlopp från istiden till Salas 350-årsjubileum 1974. Däri ligger kanhända något nytt.
   Så presenterar jag själv i mitt förord den här boken, som också är rikligt illustrerad med fotografier, nytagna och gamla ur olika arkiv.

Kort sagt: detta är en bok som livligt rekommenderas. (Torgny Nevéus, VLT)

 

Om Sala – historia om en stad
Kulturnämnden i Sala 1989
slutsåld