I rågången (1992)

Kluvenheten i det begynnande 90-talets Sverige signaleras redan i titeln på den här samlingen: I rågången. ”I avskilda rum blåses pengar upp / tills de spricker av för mycket luft, / tryckvågen fäller hus, fabriker, / människor till marken”, kan det å ena sidan heta. Å den andra: ”Så mycken sång som nu, i sommarens / dagar, ska hällas ut över sanddyner / och klipphällar i form av människor.” Det sakliga registrerandet av det levandes belägenhet växlar med sorg och vemod, men här ryms också glädje, och ilska. Och, vilket en och annan recensent påpekade, humor.

Det doftar jord, skog och arbete i Per Helges nya diktsamling. Helge är något så ovanligt i dagens skönlitteratur som en äkta naturpoet med en självklar och ursprunglig förankring i landsbygden. (Bengt Petersen, Helsingborgs Dagblad)

Hans lyrik verkar framför allt genom att den är så begriplig. Det gör honom inte enkel, tvärtom, det lönar sig i högsta grad att läsa hans texter vertikalt och på djupet. Om några år kommer man att säga att han är en vis man. (Dan Sjögren, Sundsvalls Tidning)

 

I rågången
Norstedts 1992
100:-