Tänkvärdheter (2011)

Mitt första bidrag till Sveriges Radio Västmanlands serie Tänkvärt hette Dessa dagar som är livet och sändes i slutet av november 2007. Sedan dess har jag spelat in drygt femtio liknande inslag. Vart och ett ägnar sig åt något aktuellt eller tidlöst, outslitligt ämne, eller allra helst: åt något aktuellt speglat i historiens, traditionens, minnets ljus.
   Här har jag nu samlat femton av dem på en skiva, för att du som så önskar ska kunna lyssna igen, reflektera på nytt och i bästa fall få syn på något av det som sker i vad som synes ske. Kanske upptäcka ett nytt (eller gammalt, beprövat) djupperspektiv på ytans händelser.
Tack för att du vill lyssna. Vi hörs snart igen!

 

Tänkvärdheter (CD-skiva)
50:-