Träffpunkter (1974)

Det här var min debut, jag var 27, och dikterna var ”unga och arga”. Här finns mycken samhällskritik, men också en hel del sådant som senare kom att kallas ekologisk poesi. Häftet gavs ut av ett litet förlag i Karlstad, och tack vare flitigt säljande på gator och torg trycktes Träffpunkter också i en andra upplaga. En mängd goda minnen och en handfull exemplar är vad som återstår av debuten.

Stig Backman i Nya Wermlands-Tidningen skrev: Per Helge är smålänning, numera bosatt i Hagfors. Det är också den stad som jag antar har fått stå förebild för dikten ”Vi lever i en stad som driver”. Dikten är vid det här laget smått berömd efter alla uppläsningar och intervjuer, och det är också i det här poemet som jag tycker att Per Helge visar upp sin poetiska styrka. På ett enkelt men sensuellt laddat språk beskriver han en landskapsbild, samtidigt som han ger oss en visionsartad känsla av en utveckling och en rörelse i tiden, som får en alltmer och till synes okontrollerad hastighet. Dikten vore väl värd att återge i sin helhet men jag hoppas att läsarna vill skaffa sig den här diktsamlingen. Det kan bli en investering att ha en Per Helge i sin bokhylla.

 

Träffpunkter
Fria Förlaget 1974
100:-