Under tiden. 65 år med Salabostäder 1948-2013
(2013)

Den här boken anknyter till andra jag skrivit, som Om Sala och Detta har hänt, genom att den dels har lokalhistorisk prägel, dels är tillkommen på uppdrag. Den här gången kom förfrågan från det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget i Sala, som inför sitt 65-årsjubileum ville dokumentera perioden och verksamheten.
Det borde för en poet kunna ha sina sidor att skriva om något så prosaiskt som bostäder, människors behov av tak över huvudet, men det som roar mig med uppdrag som detta är att det ofelbart blir intressant när man väl hinner fördjupa sig i saken, att förbindelselinjer avslöjar sig åt många håll, och inte minst att det här är ett ämne som är högst angeläget för många människor. Då är det också angeläget att skriva om det!
Här speglas nu, med stöd av ett rikligt bildmaterial, det moderna lokalsamhällets utveckling, ur resterna av det Sverige som författaren Lubbe Nordström en gång (1936) benämnde Lort-Sverige, via miljonprogram och modern stadsplanering, till en modern stad med en standard som det tidiga 1900-talets människor inte ens hade kunnat drömma om.
Genom att sätta in dagens verklighet i gårdagens sammanhang går det att bidra till en bättre förståelse av nuet. Det är bland annat därför, intalar jag mig, som det är viktigt att böcker som den här skrivs.

 

Under tiden
65 år med Salabostäder 1948-2013
2013
50:-