Det stora kärlet (2016)

Under flera år har jag ägnat mycket tid åt att samla min släkts historia. Liksom många andra i mina småländska hemtrakter har jag många anförvanter bakåt i tiden som utvandrat till Nordamerika. Till slut, efter allt spanande och sökande har jag kunnat samla deras historia i en bok, som alldeles i dagarna getts ut av Stadsmuseet Näktergalen i Vimmerby, som dess årsskrift 2017.
   Berättelsen börjar på en ladugårdsplan i den lilla byn Rangelbo i Locknevi socken, i Tjusts härad i norra Kalmar län. Härifrån får vi följa med på en lång, vindlande resa genom tid och rum. För de familjer där som ägde och brukade de båda gårdarna under 1800-talets senare hälft gick den resan till Nordamerika. I Minnesota slog de sig ner och fortsatte ett strävsamt liv som bönder. Efter dem, en generation senare, följde syskonbarn, tillsammans med de tallösa skaror som med sina händers arbete byggde det moderna, urbana och industrialiserade USA.
   I berättelsen ryms de som for men också de som blev kvar. Jag växte upp i den här trakten, mitt i en historia som jag först nu, långt senare, fullt ut gjort till min. För att kunna berätta den har jag läst ett ändlöst antal dokument, brev och andra handlingar, begrundat fotografier, rotat fram släktingars nerskrivna minnesfragment. Inte minst har jag också rest i de här människornas spår, hemma och tusentals mil genom delar av Nordamerika.
   På sista sidan återkommer berättelsen till det ställe där den började. Men nu ser den platsen annorlunda ut. Allt det jag inte visste då men vet nu har förändrat den, fyllt den med berättelsens innehåll.

 

Det stora kärlet
2016
100:-