I en så långsam trakt som vår (2006)

Här har jag tagit ett större grepp om det tema som jag, såvitt jag kunnat se, tydligare än någon annan gjort till mitt: människan inskriven i naturens och landskapets villkor och ramar och omfattad av den tradition och de erfarenheter som tidigare generationers människor skapat.
   Den nya boken är en tät väv av prosalyrik, lyrisk prosa och personlig essä, i form av kortare och längre texter inom ramen för ett årsvarv. Resultatet har blivit en bok där jag gett plats åt både humor och lyrisk känslighet, en personlig livsbok med – vågar jag tro - stor allmängiltighet.

Boken beskriver i runda slängar ett år av Per Helges liv, han porträtterar andra bybor, lågmält och respektfullt, han iakttar vädrens och årstidernas växlingar, han noterar de händernas och ögonens kunskaper som kanske håller på att gå förlorade… Det är koncentrerat och vackert skrivet och i varje rad bultar denna sträva ovilja att falla till föga för tidens ytliga larm. (Erik Löfvendahl, Svenska Dagbladet)

Jag kan inte nog beundra det varma, det nogsamt utmejslade språket som verkligen bryr sig om läsaren, den typen av språk som blir allt mer ovanligt idag.” I en så långsam trakt som vår” är en liten bok att bli lycklig av, att uppfyllas av, att komma hem till och att komma till någon slags insikt av. En liten bok att läsa långsamt för att låta den sjunka in, att ha som vän och följeslagare under lång tid (Magnus Ihreskog, Gotlands tidningar)

 

I en så långsam trakt som vår
Rallarros 2006
100:-