Sång för arbetshästar (1999)

Som en rak fura i den unga poesins allt risigare snår, så har en recensent beskrivit min poesi. Och likt ett träd riktar den sig åt två håll: via rötterna ner i den landsbygdens mark där den har sin utgångspunkt och via kronan i dess många riktningar ut mot och in i världen.
   I Grönskans rådslag hade jag funnit en form, där poesi och prosalyrik möts, en form som jag tycker mycket om för att den rymmer både hastiga reflektioner och täta poetiska bilder, liksom ett fritt strövande där emellan. Sång för arbetshästar tar vid där den förra slutade. I några texter vidgas dessutom det fria strövandet till att närma sig det novellistiska.

Jag vågar säga det redan nu – när poesiåret ska summeras kommer Sång för arbetshästar att framstå som en av de viktigaste böckerna! (Roy Isaksson, Smålandsposten)

Per Helges inlevelseförmåga, hans känsla för samspelet mellan det bestående och alla de otaliga ögonblicksbilder som passerar genom en människa, är magnifik. (Magnus Snygg, Borås tidning)

Så rent är det inte många förunnat att sjunga i dagens svenska poesi. (Staffan Bergsten, VLT)

 

Sång för arbetshästar
Rallarros 1999
100:-