Som om hopp funnes (1995)

Under ett år växlade jag och författarvännen och Thomas Nydahl brev med varandra. I breven för vi långa, eftertänksamma samtal om viktiga frågor i samhället och världen men också om den svåra konsten att leva och vara människa. Det handlar mycket om läsning och litteratur, en del om skrivandet, och vi berättar också om personliga sorger och glädjeämnen. Att, med poeten Ivan Malinowskis ord, leva som funnes en framtid och ett hopp, det är den grundhållning som breven strävar efter att upprätthålla.

Vad de två författarna tillsammans har lyckats skapa är någonting mer sammansmält och helgjutet än en brevväxling. En lång öppenhjärtig och på det hela taget inspirerande dialog som ställer det privata i förhållande till historien, konsten och samtiden. Som en bred och stödjande ram kring de innehållsrika breven finns utsökta reflektioner kring årstiderna. (Magnus Westerberg, Länstidningen)

 

Som om hopp funnes
Studiekamratens förlag 1995
Slutsåld