En skrovlig yta av liv (2011)

Efter att ha skrivit och publicerat poesi i mer än 35 år, kände jag ett behov, och en lust, att göra ett urval ur mina böcker, som i koncentrat kunde renodla och understryka den tematiska linje som jag tycker att dikterna hela tiden i huvudsak följt.

Ett sextiotal dikter har jag på det sättet samlat ihop, och till dem har jag också fogat ungefär ett dussin nyskrivna och tidigare opublicerade dikter. Till min stora glädje ville poeten Lennart Sjögren skriva ett efterord, och det blev till en reflekterande, genomlyst betraktelse i vilken jag känner igen mig och känner mig hemma.

Urvalets titel, En skrovlig yta av liv, är hämtat från samlingen Den långa resan till nu.

Per Helges poesi är full av stigar och fotspår. Vandringarna blir en fysisk påminnelse om det förflutnas närvaro i nuet. Den som trampar dessa stigar står i förbindelse med historien och den förbindelsen är nödvändig. Med den insikten följer dock ett mörkt stråk i Per Helges diktning, vetskapen om att vi alltmer fjärmar oss från det som en gång varit.
(Peter Viktorsson, Borås Tidning)

Helges författarskap handlar om det lilla i det stora, landsbygdens del i ett genomlyst poetiskt universum. Poesins landskap inte bara vidgas i ett geografiskt perspektiv; dikten gör också sitt intåg i ett inre personligt rum, där tankens lyriska gränslöshet har hemvist. I ett berikande ”efterord” skriver naturlyrikern Lennart Sjögren om Helges poetiska värld: ”…genom språket växer det som hör vardagen till, ställs på kant, djupnar, får en betydelse utöver det omedelbara och det triviala.”
(Hans-Evert Renérius, Bibliotekstjänst)

 

En skrovlig yta av liv
Ariel förlag 2011
100:-