RASP (2002)

Rasp är min tionde diktsamling i ordningen. Den ansluter tematiskt till de båda närmast föregående men rör sig friare mellan olika former, från haiku till prosadikt. Här har jag strävat efter att med både enkelhet och djup pejla sorgens, vemodets och den lågmälda livsglädjens landskap ur ett perspektiv där människan ingår i och omges av det som är större än hon själv, nämligen den cykliska naturen.

Per Helge är en mogen poet i ständig förnyelse. En stor diktsamling att glädjas åt – varierad, välkomponerad, gripande och förtröstansfull. (Bengt Emil Johnson, Dala-Demokraten)

Det behövs kort sagt fler författare av Helges sort: som axlar den klassiske bardens mantel och i lyrisk form närmar sig den värld där de lever. Dessa författare kan man uppmana att läsa och lära av Per Helges texter. (Johan Lundberg Svenska Dagbladet)

 

RASP
Rallarros 2002
100:-