Ted Kooser: Det här är alltså Nebraska (2014)

Poeten Ted Kooser, född 1939, bor i en avsides trakt av Nebraska. De närmsta grannarna är enligt honom själv ”coyotes, tvättbjörnar, opossum, grävlingar, ängsmöss, fiskar, grodor och fåglar”. Länge levde han ett relativt anonymt liv som direktör för ett försäkringsbolag, med diktandet vid sidan om, men en period som Poet Laureate of the United States, en form av befattning som Nationalpoet, gjorde honom känd och uppskattad i vida kretsar. Idag är han en av USA:s mest lästa poeter.
Ted Koosers poesi ger en övertygande och detaljskarp bild av ett landsbygds-USA som alltmer monterats ner och urbaniserats. Han har beskrivit vardagens situationer och miljöer och synliggjort dess inre dramatik, inte minst dess människor. Kooser skriver till synes enkelt men med ett siktdjup som i akvareller. Dikter som går rätt in i hjärtat!
Det kändes angeläget att översätta och presentera ett rikligt urval av Ted Koosers poesi, och jag är glad att dikterna nu finns utgivna. Det är en bok jag tycker ovanligt mycket om.

Ted Kooser besitter den lugna auktoritet, som utmärker äkta vara på den lyriska litteraturens fält oavsett ursprung. Poeten debuterade år 1969, och år 2014 landar hans dikter i Per Helges säkra översättning också på svensk mark. De förefaller burna av vind ända bortifrån prärien. (Gunnar Balgård, Västerbottens-Kuriren)

 

Ted Kooser
Ariel 2015
100 :-